Mọi vấn đề liên quan có thể liên hệ đến GameModAPK bằng cách:
– Gửi mail đến địa chỉ: gamemodapknet@gmail.com

Trân trọng!